Statistik, lagar och straff.

Statistik gällande sexualbrott:

Brottsplats (2015):
Allmän plats: 59%
Bostad: 18%
Arbete/skola: 14%
Annan plats: 9%

Relation till gärningsmannen (2015):
Helt okänd: 69%
Bekant: 21%
Närstående: 10%

Antal anmälda sexualbrott (2016):
Samtliga: 20.284
Sexuellt ofredande: 10.628
Våldtäkt: 6.715
Sexuellt utnyttjande, sexuellt tvång m.m: 1.290
Sexuellt utnyttjande av barn under 18 år: 257
Sexuellt övergrepp mot barn under 18 år: 674

Men det största antalet gällande sexualbrott är antalet oanmälda brott.


Jag kommer nedan att välja ut vissa delar från brottsbalken gällande straff kring sexualbrott, länken till hela kapitlet kommer ni att hitta i slutet av inlägget.


Brott och straff (2016):

Våldtäkt: fängelse i lägst 2 år, högst 6 år.
Grov våldtäkt: fängelse i lägst 4 år, högst 10 år.

Sexuellt tvång: fängelse i högst 2 år.
Grovt sexuellt tvång:
lägst 6 månader, högst 4 år i fängelse

Utnyttjande av person i beroendeställning: fängelse i högst 2 år.
Grovt utnyttjande av person i beroendeställning: fängelse i lägst 6 månader, högst 4 år.

Våldtäkt mot barn under 15 år: fängelse i lägst 2 år, högst 6 år.
Grov våldtäkt mot barn under 15 år: fängelse i lägst 4 år, högst 10 år.

Sexuellt utnyttjande av barn: fängelse i högst 4 år.

Sexuellt ofredande (barn under 15 år): böter eller fängelse i högst 2 år.

Ja, ni såg rätt på sista. Böter finns som ett alternativ, men inte bara på sexuellt ofredande utan även gällande följande:
-utnyttjande av barn för sexuell posering.
-köp av sexuell handling av barn.
-kontakt med barn (under 15) i sexuellt syfte.

Dagens straff gällande sexualbrott är som ett slag i magen för den som blivit utsatt.
Böter? Jag kan alltså köpa mig rätten till att göra något olagligt? Rätten till någon annans kropp? Rätten till att förstöra någons liv?
Svaret på varför färre och färre vågar anmäla när dom blivit utsatta för sexualbrott är just straffen, man vet att man inte kommer att få någon rättvisa och dessutom riskera att bli ifrågasatt och må ännu sämre efteråt.
Många som vill anmäla vågar inte, dels för att det finns många som ljuger om att dom blivit utsatta som gör att man som offer blir väldigt ifrågasatt och snarare riskerar att få det vänt mot sig, men även för att man vet att risken för att gärningsmannen får ett orättvist straff jämfört med brottet hen begått eller att hen inte ens blir dömd.
Att våga anmäla är en stor och jobbig sak att göra och vi ska ge stöd, tröst och trygghet till någon som blivit utsatt för ett sexualbrott, inte ifrågasätta ens val av klädsel, om man var påverkad eller inte, om man gett tecken som kan ha tolkats som att man var intresserad osv. Och jag är väl informerad (och hoppas att även ni är det) om samtyckeslagen, men vi måste agera utifrån den IDAG, inte längre fram i tiden! 

De straff som gärningsmannen efter att ha förstört en annan människas syn på sig själv, sin omgivning, sin tillit för andra, sin trygghet, det straff gärningsmannen får efter att ha förstört någons liv i dagsläget är ett hån mot alla som fallit offer för sexualbrott. Straffskalan idag och kriterierna för att bli dömd är något som måste ändras. Vi är värda rättvisa.


Källor:
Brottsbalken: http://www.riksdagen.se/sv/dokument-lagar/dokument/svensk-forfattningssamling/brottsbalk-1962700_sfs-1962-700#K6

Statistik: https://www.bra.se/brott-och-statistik/statistik-utifran-brottstyper/valdtakt-och-sexualbrott.html


Till top